• Letno v morju pristane do 20 milijonov plastičnih odpadkov.
  • Vsako leto porabimo in kar je najhuje tudi zavržemo trilijon plastičnih vrečk.
  • Samo okoli en odstotek teh vrečk in ostalih odpadkov reciklirajo.

To so le nekateri podatki, ki jih lahko najdemo praktično na vsakem koraku. Že dolgo je znano, da so plastični odpadki globalni problem katerega se ne da rešiti čez noč. Pa vendarle, proizvodnja plastike narašča, saj uspešno zamenjuje druge materiale, kot sta steklo in kovina. Vsak dan na trg prihajajo novi materiali, ki so bolj prijazni okolju in ki praktično nimajo slabega vpliva nanj. Ena izmed teh alternativ je zagotovo biorazgradljiva plastika.

Biorazgradljiva plastika se lahko na različne načine razgradi v okolju. V grobem lahko ločimo dve vrsti biorazgradljive plastike in sicer tisto, ki je narejena iz obnovljivih virov, kot so na primer celuloza, mlečna kislina, škrob in mnogo drugih. Druga vrsta biorazgradljive plastike pa je narejena iz neobnovljivih virov kot je na primer nafta. Sam izvor plastike pa praktično ne vpliva na njeno uporabnost.

S prostim očesom se te razlike med biorazgradljivo plastiko in običajno oziroma tradicionalno plastiko praktično ne da ločiti. To nam lahko uspe samo s pomočjo oznake za biorazgradljivost, ki jo najdemo na izdelku.
Biorazgradljivo plastiko pa lahko ločimo še naprej na lastnosti, kako se le ta razgradi v okolju. Lahko se razgradi v zemlji, v vodi ali pa v kompostu (domačem oziroma industrijskem).

Ena izmed največjih prednosti biorazgradljive plastike je možnost ponovne uporabe oziroma razgradnja v naravi. S tema dvema lastnostma se biorazgradljiva plastika močno postavi po robu vsem problemom, ki smo jim priča dan danes v zvezi s plastiko.
Sama razgradnja, ki ji pravimo tudi biološka razgradnja poteka v naravi. Idealni pogoji za biološko razgradnjo so veliko sonca, voda oziroma vlaga in pa visoke temperature. Delce materiala iz biorazgradljive plastike se lahko koristno uporabi za pripravo komposta obenem pa so ti delci tudi hranilo za vse mikroorganizme.

Kot smo že omenili se razlike med tradicionalno in biorazgradljivo plastiko ne da ugotoviti na prvi pogled, zato je še toliko bolj pomembno, da je biorazgradljiva plastika ustrezno označena (na podlagi pridobljenega certifikata).

Če se vrnemo na začetek oziroma kar na naslov našega prvega bloga, lahko rečemo, da je prihodnost plastike veliko svetlejša kot jo nekateri oziroma kar večina zagovornikov čistega planeta napoveduje. Z nekaterimi ukrepi, kot smo jim priča v zadnjem času (prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo) in razširitvijo izdelkov, ki so izdelani iz biorazgradljive plastike, bi tako ohranjali naš planet čist in mu obenem ponudili tudi hranljive snovi.