Unlocking Efficiency and Precision: The Marvels of Plastic Injection Moulding
Architecture | 30 septembra, 2023
Unlocking Efficiency and Precision: The Marvels of Plastic Injection Moulding

Unlocking Efficiency and Precision: The Marvels of Plastic Injection Moulding In today’s ever-evolving manufacturing landscape, plastic injection moulding stands as a cornerstone of innovation, efficiency, and precision. From intricate components in automotive engineering to everyday household items, the versatility and reliability of plastic injection moulding have revolutionized industries worldwide. Let’s delve into the depths of this fascinating process to uncover…

Skupaj z vami od začetne ideje do končnega produkta
O nas | 28 aprila, 2019
Skupaj z vami od začetne ideje do končnega produkta

To je eden izmed sloganov, ki ga v podjetju VistlerPlast radi izpostavljamo, saj smo svoj proces ustvarjanja izdelkov povsem prilagodili željam in potrebam kupcev.  V preteklosti smo izdelali produkt, ki smo ga prodajali končnim kupcem, zato smo vso svojo energijo usmerjali v prodajo. Danes je drugače, saj ustvarjamo in razvijamo produkte katere trg oziroma kupci potrebujejo in želijo. Največ energije…

Brizganje plastike
O nas | 18 aprila, 2019
Brizganje plastike

BRIZGANJE PLASTIKE Ste se kdaj vprašali kako se izdela plastične izdelke, ki so po obliki in lastnostih lahko popolnoma enaki? Ali pa kako je možno, plastiko oblkovati v toliko različnih obik? Odgovori na ta vprašanja tičijo v proizvodnji plastike, ki se deli na več segmentov med katerimi so najpogostejši : -brizganje plastike, -pihanje plastike, -prešanje, -ekstrudiranje, -termoformiranje, itd. Podjetje VistlerPlast…

Kakšna je prihodnost plastičnih izdelkov?
BIO PLASTIKA | 8 aprila, 2019
Kakšna je prihodnost plastičnih izdelkov?

Letno v morju pristane do 20 milijonov plastičnih odpadkov. Vsako leto porabimo in kar je najhuje tudi zavržemo trilijon plastičnih vrečk. Samo okoli en odstotek teh vrečk in ostalih odpadkov reciklirajo. To so le nekateri podatki, ki jih lahko najdemo praktično na vsakem koraku. Že dolgo je znano, da so plastični odpadki globalni problem katerega se ne da rešiti čez…